Kontekst

Projekt “Europe City Teller  – mediacja kulturowa i storytelling w turystyce, pomiędzy teatrem, multimediami i storytellingiem” (akronim dla EU-ACT) operuje w sektorze Europejskiej turystyki kulturowej.
Projekt ma na celu wykorzystanie zróżnicowanego, wewnętrznego potencjału turystycznego, umożliwiając tworzenie produktów turystycznych o wysokiej jakości.

EU-ACT zamierza włączyć się w ponadkrajową strategię turystyki kulturowej promowanej przez Komisję Europejską poprzez promocję lokalnych zwyczajów i tradycji, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój jak i ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Strategia rozwoju turystyki ukierunkowana jest na działania i promocję umiejętności związanych z turystyką międzynarodową, a także produktów.
Strategia ta ma na celu reagowanie na problemy społeczne, problemy dotyczące spójności terytorialnej i ochrony dziedzictwa narodowego.
Kontekst działań projektu skupia się na obszarach turystyki kulturowej o znacznym potencjale wzrostu.

Cele

Główny cel EU-ACT to przekazanie operatorom, edukatorom, i mediatorom nowej wiedzy i umiejętności dotyczącej mediacji kulturowej oraz storytellingu/gawędy,  jak również współtworzenie nowych produktów turystyki kulturowej, dostępnych i zbywalnych na rynku.

EU-ACT zamierza współtworzyć owe cele i realizowanie wyżej wspomnianych produktów, za pomocą nowoczesnych technologii, oraz poprzez tworzenie cyfrowej opowieści z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje internet i media cyfrowe.

Kluczowe w realizacji projektu są międzynarodowe doświadczenia, promowane przez partnerstwo oparte na organizacjach doświadczonych na polu teatru, designu, programowania, storytellingu w temacie dziedzictwa narodowego, pochodzących z Włoch, Polski, Węgier, Niemiec, i Wielkiej Brytanii.

Projekt trwa 27 miesięcy a działania przeprowadzone w projekcie to:

  • szkolenia,
  • międzynarodowe spotkania projektowe,
  • realizacja 3 produktów turystycznych (wizyty teatralne realizowane na żywo,

platforma internetowa, aplikacja w rozszerzonej rzeczywistości), adresowanych do mieszkańców wybranych miast Europy oraz turystów z całego świata.

Produkty Projektu

Projekt przewiduje stworzenie 3 komplementarnych produktów:

Trasa wizyt teatralnych w wybranych miastach Europy – Alternatywna forma zwiedzania z udziełem aktorów, którzy na żywo, w kostiumach, opowiedzą o głównych wydarzeniach historycznych dotyczących danej trasy

Platforma internetowa ( jako wsparcie doświadczenia zarówno przed, jak i po trasie turystycznej)

Aplikacja w rozszerzonej rzeczywistości, przeznaczona dla telefonów komórkowych, połączona z przewodnikiem w papierowej formie, co pozwoli na:

  • cieszyć się treściami tworzonymi w czasie rzeczywistym
  • poprowadzić publiczność do odkrycia trasy za pomocą animacji wideo

Efekt

Czynności związane z projektem mają na celu wygenerować duży wpływ w temacie zdobywania nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia na polu wzmocnienia i promocji dziedzictwa kulturowego.

Rezultaty

Projekt ma na celu:

Impementować nowe metody szkoleniowe

Zwiększać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Europy

Udostępniać wiedzę na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego

Przekazywać metodologie dotyczące edukacji dorosłych

Partnerzy

Spotkania

Joint Staff Training Event

#1 Joint Staff Training Event

16-20 /06 / 2019
Belfast (UK)

Media i Prasa

Artykuły opublikowane o pierwszym spotkaniu:

Artykuły opublikowane we Włoszech:

Here you can download the brochure of the project EU-ACT

Newsletter