Czwarte spotkanie w Berlinie

Czwarte spotkanie w Berlinie

Na czwartym spotkaniu, które odbyło się w Berlinie 15 i 16 września, podsumowaliśmy sytuację po strasznych miesiącach pandemii, podsumowaliśmy dotychczasową pracę i opisaliśmy ostatnie działania, jakie należy podjąć.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.