Partners

EURO-NET

Euro-Net, to włoskie stowarzyszenie, które należy do 58 międzynarodowych sieci (z których 5 to sieci europejskie: EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT oraz EBN-BUSINESS EUROPE & INNOVATION CENTER NETWORK).

EURO-NET tworzy sieci współpracy. EURO-NET jako NETWORK zrzesza ponad 69 organizacji członkowskich w 23 krajach Europejskich.

Stowarzyszenie oferuje dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, następujące usługi:

 • centrum informacyjne i projektowe;
 • organizację kursów, wymiany kulturowe oraz zajęcia związane z kulturą, sztuką i sportem;
 • studia i prace badawcze;
 • doradztwo, wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz zapobieganie kryzysom;
 • e-learning, networking, projekty partnerskie, kursy dokształcające, szkolenia i warsztaty;
 • materiały informacyjno-promocyjne w tym publikacje pochodzące z Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie redaguje newslettery oraz srtrony internetowe.

EURO-NET zrealizował ponad 410 projektów międzynarodowych w następujących programach:Youth, Youth in Action, Socrates, Leonardo, LLP, Progress, Daphne, Life, E-Aid, Creative Europe Cultures, Erasmus Plus (KA1, KA2 i KA3).

EURO-NET prowadzi Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct i jest lokalnym przedstawicielem Komisji Europejskiej, Europejskiej Fundacji Młodzieży oraz Rady Europy.

COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV

COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV jest niemiecką organizacjaą pozarządową założoną w 2007 roku w Berlinie.

NGO działa na polu edukacji dla dorosłych.

Organizacja specjalizuje się w:

 • szkoleniach związanych z kompetencjami międzykulturowymi, nauczaniem międzypokoleniowym, mobilnością i migracją;
 • tworzeniu i realizacji procesu oceny i upowszechniania;
 • projektowaniu gier w edukacji, storytellingu i raportowaniu społeczności;
 • realizacji i upowszechniania projektów;
 • rozwoju działalności i metodologii cyfrowej.

Na chwile obecną zatrudnia 3 stałych pracowników oraz współpracuje z około 6 wolnymi strzelcami, oraz posiada sieć ponad 120 członków w prawie całej Europie.

Euro-Idea Fundacja Spoleczno-Kulturalna

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna jest prywatną, pozarządową organizacją non-profit z siedzibą w Krakowie.

Fundacja prowadzi działalność statutową od 2010 roku.

Celem  Fundacji jest pozaszkolna działalność edukacyjna wśród osób dorosłych i młodzieży.

Głównymi priorytetami fundacji są:

 • pomoc w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy;
 • wspieranie kultury;
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w silniejszą integrację europejską.

Fundacja prowadzi działania w sektorze pozaformalnej edukacji dorosłych oraz VET.

Fundacja oferuje networking, międzynarodowe wizyty studyjne, kursy dokształcające, szkolenia i warsztaty oraz specjalne kursy dla osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Na co dzień Euro-Ideapodejmuje międzynarodową współpracę, inspiruje oraz edukuje na temat Ekonomii Współdzielenia oraz Ekonomii Społecznej, aktywizacji zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne,edukacjii artystycznej i kulturalnej, trudności w nauce (dysleksja) i wiele innych.

Ważnym wątkiem w dziełaniach fundacji jest społeczny charakter jej inicjatyw oraz budowanie lokalnych i międzynarodowych sieci współpracy.

Integralt Kifejezes- es Tancterapias Egyesulet (IKTE)

IKTE jest organizacją pozarządową założoną w 2011 roku na Węgrzech. Organizacja promuje IED (Integral Expression and Dance Therapy Integralnę Ekspresję i Terapię przez Taniec), integralną metodę terapii przez sztukę, oraz promocję tańca i psychoterapii ruchowej, w tym teatru.

Stowarzyszenie działa z wszystkimi grupami wiekowymi (młodzież, dorośli, oraz osoby starsze), na polu rozwoju i profesjonalnych szkoleń wspierających różne grupy docelowe.

Członkowie stowarzyszenia (terapeuci, trenerzy, młodzież pracująca, psychologowie, pedagogowie, itd.) zamieszkują różne obszary kraju i pracują lokalnie, regionalnie, oraz przy projektach międzynarodowych.

IKTE wdrożyła w życie paręnaście projektów europejskich w swoim sektorze.

Interacting UK Limited

Interacting UK Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną przez Eda Cousinsa, Patricka Deasa oraz Johna Harrisa. Oferuje treningi i rozwój na polu nauki i teatru.

Firma posiada doświadczenie w następujących sektorach:

 • kształcenie ustawiczne;
 • szkolenia dla nauczycieli i trenerów;
 • letnie obozy szkoleniowe dla młodzieży;
 • interaktywne zajęcia teatralne;
 • projekty Europejskie.

W chwili obecnej Interacting UK posiada 5 pracowników zatrudnionych na stałe, oraz około 20 pracowników współpracujących.